Služby

Passportizace stavební dokumentace

Tato činnost z hlediska stavebně technických služeb je jednou z několika důležitých potřev každého investora revitalizace stavby, který v rámci zakoupení objektu nebo plánovaného rozšíření objektu v rámci revitalizace nedisponuje žádnou projektovou dokumentací, podle které by bylo možné realizovat nové projekty v rámci svých investičních záměrů.

Pro tyto účely společnost S-PRIME, zajišťuje pro potřeby svých klientů zpracování projektové dokumentace v rozsahu takzvaného passportu, kde podle potřeb investora zajistí projektant této dokumentace vše, co investor požaduje a zároveň je možné technicky specifikovat na základě provedeného průzkumu objektu, který na samém začátku realizuje náš technik.

Výsledné zpracování dokumentace je opatřeno razítkem autorizované osoby a je tak dalším podkladem pro následné řešení stavební projektové dokumentace plánovaných změn, které investor zamýšlí realizovat.

Zároveň zpracováváme i passportizaci dokumentace dokončených realizací staveb, kde se oproti původnímu projektu investor odchýlil v některých stavebních činnostech od původní projektové a stavební dokumentace k realizaci kolaudace objektu a předání aktuálního stavu dokumentace k rukám majitele objektu.

V této souvislosti nabízíme klientům, kterým je realizována passportizace dokumentace i následné další služby v oblasti zpracování projektu pro revitalizaci, položkové rozpočty a zajištění případně i dodavatele celé akce.